Plats de 5a gamma per a nodrir la població sènior: projecte 5-PROTEG de Gastrogust, Mafrica i la Fundació Alícia

04/05/2021 | Projectes

Unint forces, Gastrogust, l’empresa càrnia Mafrica i la Fundació Alícia, amb la col·laboració del centre tecnològic Eurecat i coordinat per INNOVAC (Associació Catalana del Sector Carni Porcí), hem dissenyat el projecte 5-PROTEG, que té com a objectiu general elaborar plats de 5a gamma que aportin el valor nutricional necessari per al segment de població sènior amb un bon estat de salut.

D’altra banda, també se centra en la investigació d’utilitzar els retalls de carn com a aliment de valor i de declaració saludable, aplicant-los als plats de cinquena gamma.

Presentació del projecte 5- PROTEG a les instal·lacions de la Fundació

L’execució d’aquest projecte ha estat possible amb l’ajut de Grups Operatius del DARP de la convocatòria 2018, amb resolució publicada el juliol de 2019, en el marc de la cooperació per a la innovació.

A continuació, us presentem els objectius tècnics a complir per tal d’assolir l’objectiu general:

  • Identificar i seleccionar ingredients de proximitat adequats als requeriments específics de la gent gran que formin part de la recepta del plat de cinquena gamma.
  • Seleccionar i analitzar la valorització de retalls de carn que s’originen durant el processat de la manipulació principalment de la carn del porc però també de vedella i de xai com a font de proteïna.
  • Optimitzar i adequar el procés d’elaboració de plats de cinquena gamma per tal de complir amb els requeriments nutricionals de la població de gent gran.
  • Donar resposta tant a persones que viuen soles o en parella, com a centres gerontològics amb cuina pròpia o que disposin de capacitats per incloure productes de cinquena gamma dins de la dieta que ofereixen als seus usuaris.


El pla de treball del projecte 5-PROTEG es divideix en cinc actuacions
que es focalitzen en detectar la millor estratègia per a cobrir les necessitats nutricionals de les persones de la tercera edat:

  1. Definició del requeriments nutricionals de la gent gran
  2. Caracterització dels retalls a re-valoritzar
  3. Disseny de receptes de plats de cinquena gamma
  4. Desenvolupament de plats de cinquena gamma
  5. Anàlisi de resultats, informes i difusió

Els resultats esperats des de Gastrogust i Mafrica al realitzar aquest projecte, és demostrar el manteniment de l’estat físic i mental del sector sènior, així com una millora de la qualitat de vida del sector sènior quan s’apliquen uns hàbits alimentaris nutricionalment equilibrats i una dieta saludable a partir de plats preparats de 5a gamma.

Paral·lelament, també volem aconseguir disminuir el malbaratament de retalls de carn que són menys demandats a nivell comercial i ser més competitius en el mercat.


Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

logos-5proteg